MATSURI

MATSURI

EVENT FLOORSea

EVENT DJKenji.T KIRIST / TAKU-HERO / ETU / MiU / miyossy / NAO+ / $HOWGO / Syo-ma / Timo

EVENT DANCERDahlia

MATSURI -EVERY TUESDAY-

DJ : Kenji.T KIRIST / TAKU-HERO / U-TA / ETU / MiU / miyossy / NAO+ / $HOWGO / Syo-ma / Timo